รู้จัก DR.MATH (ดอกเตอร์แมท)

DR.MATH (ดอกเตอร์แมท) คือ สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของเด็กไทย

 

หลักสูตรพัฒนาขึ้นโดยทีมวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของบริษัท อิมเมจิเนชัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Imagination Education Co., Ltd.) โดยมี ดร. ฉวีวรรณ จันทรัตน์เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ

หลักสูตรของ DR.MATH สอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเสริมด้วยเทคนิคการเรียนการสอนโมเดล, ของเล่นและเกมคณิตศาสตร์ จากต่างประเทศ เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของเด็กนักเรียนไทย

DR.MATH เป็นมากกว่าโรงเรียนกวดวิชาทั่วๆไป เพราะเราไม่เพียงแต่ดูแลเด็กเฉพาะเวลาที่อยู่ในห้องเรียน DR.MATH เท่านั้น แต่เรายังใส่ใจดูแลถึง ผลการเรียน การสอบ และช่วยเตรียมตัวสอบ ที่โรงเรียนปกติอีกด้วย เรามีการพูดคุย สอบถามพร้อมให้คำแนะนำกับเด็กและผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ เด็กที่เรียนกับ DR.MATH จะได้รับบรรยากาศการเรียนการดูแล เอาใจใส่ใกล้ชิดแบบส่วนตัว โดยที่ผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

DR.MATH รับประกันการดูแลคณิตศาสตร์ ของเด็กอย่างใกล้ชิด และหากผู้ปกครองไม่พึงพอใจในการดูแลด้านคณิตศาสตร์ของเรา ทางเรายินดีคืนเงินค่าเรียน 100%... ให้ DR.MATH ดูแลคณิตศาสตร์แทนคุณ


ประวัติ DR.MATH (ดอกเตอร์แมท)
บริษัท อิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Imagination Education Co., Ltd) มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของเด็กไทย โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษา ในทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์-ไอที และศิลปะ เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย และมีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถของเด็กไทย เพื่อให้มีความสามารถทัดเทียมหรือเหนือกว่าประเทศอื่นๆ ในระดับนานาชาติ

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่สำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาระบบความคิดเชิงตรรกะให้แก่เด็กๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และพื้นฐานในการเรียนรู้หลากหลายวิชา ประกอบกับความชื่นชอบและความถนัดในด้านคณิตศาสตร์ของผู้ก่อตั้ง บริษัทฯ จึงได้เลือก พัฒนาหลักสูตร DR.MATH ขึ้นเป็นหลักสูตรแรก

บริษัท อิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น ได้ทุ่มเทเวลา แรงกายและแรงใจ ในการศึกษา, ค้นคว้า วิจัย ไม่ว่าจะเป็นตำราเรียน เอกสารประกอบการเรียน, สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ รวมถึง เทคนิควิธีการเรียนการสอน จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งได้จัดตั้งทีมวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ฉวีวรรณ จันทรัตน์เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตร, สื่อและวิธีการเรียนการสอน ของ DR.MATH เพื่อให้มั่นใจว่า สถาบันคณิตศาสตร์ DR.MATH จะมีส่วนช่วยพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ของเด็กๆชั้นประถมศึกษา

บริษัท อิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มีคำมั่นสัญญาที่จะพัฒนาหลักสูตร DR.MATH รวมทั้งหลักสูตรวิชาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของเด็กไทย ให้มีความสามารถทัดเทียมหรือเหนือกว่าในระดับโลก


บริษัท อิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
107/12 หมู่ที่ 1 ถ.ดาวคะนอง-จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
Engine by MAKEWEBEASY