หลักสูตร DR.MATH (ดอกเตอร์แมท)


หลักสูตรของ DR.MATH (ดอกเตอร์แมท) ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้นำเทคนิคการเรียนรู้
การสอน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ด้วยรูปภาพ ไดอะแกรม จากต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ รวมทั้งมีสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เสริมเพิ่มเติมจากหนังสือ เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กไทยอย่างสูงสุด

 

 


หนังสือทุกเล่มของ DR.MATH ได้รับการออกแบบอย่างเข้มข้นและสวยงาม ตามระดับชั้นการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีการสรุปเนื้อหาสำคัญในแต่ละบท ตามด้วยตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ออกแบบอย่างเป็นขั้นตอน (step by step) เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และฝึกฝนเด็กทีละหนึ่งทักษะ ซึ่งจะทำ
ให้เด็กเกิดความมั่นใจในการเรียน รวมถึงเกิดความสนุกไปพร้อมกัน เพื่อความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของเด็กๆอย่างสูงสุด

โดยแต่ละชั้นเรียน DR.MATH ได้มีการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความต้องการของเด็กและผู้ปกครอง

1.ระดับพื้นฐาน (Basic) ซึ่งเหมาะกับการปูพื้นฐานให้กับเด็กๆที่พื้นฐานยังไม่แน่น ต้องการทบทวนพื้นฐาน และเพิ่มเกรดในโรงเรียน รวมทั้งยังเหมาะกับเด็กที่ต้องการเรียนล่วงหน้า หรือเกินชั้นเรียน ที่โรงเรียน

2.ระดับกลาง (Moderate) เหมาะกับเด็กๆที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ต้องการเสริมทักษะด้วยโจทย์ที่ยากขึ้น และเพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ที่โรงเรียน

3.ระดับสูง (Advance) เหมาะกับเด็กที่มีพื้นฐานแน่น ต้องการทำโจทย์ที่ยากและท้าทาย หรือต้องการเตรียมตัวสอบแข่งขัน ระดับโรงเรียน, ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 

DR.MATH ทราบถึงปัญหาของเด็กไทยส่วนใหญ่ ที่สามารถคำนวณเลขได้ แต่มีปัญหากับการแก้โจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ที่ไม่สามารถตีโจทย์จากตัวหนังสือออกมาเป็นตัวเลขได้ ทาง DR.MATH จึงมีหลักสูตรเสริม คือ

  หลักสูตรวิเคราะห์โจทย์ปัญหา (Problem Solving) ซึ่ง DR.MATH ได้นำเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
     ด้วย รูปภาพ บล๊อค และ ไดอะแกรม มาประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของไทย ในหลักสูตร
     นี้เด็กๆจะได้ฝึกฝนการทำโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเต็มที่ จึงเหมาะกับเด็กที่ได้ลงเรียนหลักสูตรปกติ
     (Basic, Moderate หรือ Advance) กับ DR.MATH แล้วเท่านั้น

DR.MATH มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากที่เด็กได้เรียนหลักสูตรนี้แล้ว จะชื่นชอบและอยากทำข้อสอบหรือโจทย์
ประเภทโจทย์ปัญหาอย่างแน่นอน
อีกหนึ่งหลักสูตรที่ DR.MATH มีเสริมให้กับเด็กก็คือ

  หลักสูตรคณิตคิดในใจ (Mental Mathematics) หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบให้เด็กๆได้ฝึกฝนทักษะด้าน
     คำนวณ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ในระดับที่เหมาะสม ไม่ได้มีการบ้านที่มากจนเกินไป

 


 

นอกเหนือจากหนังสือ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้หลักของ DR.MATH แล้ว เรายังได้นำ โมเดล, ของเล่นคณิตศาสตร์และ เกมคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการคัดสรรและได้รับรางวัลจากต่างประเทศ เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อความเพิ่มเข้าใจและช่วยให้เด็กๆสนุกกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปพร้อมกัน

DR.MATH มีความมั่นใจในหลักสูตรคณิตศาสตร์ของเราที่ได้พัฒนาขึ้น และยังจะพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองบรรลุเป้าหมายทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์...ให้ DR.MATH ดูแลคณิตศาสตร์ แทนคุณ


บริษัท อิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
107/12 หมู่ที่ 1 ถ.ดาวคะนอง-จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
Engine by MAKEWEBEASY