ตัวอย่างโจทย์


ตัวอย่างโจทย์และการแก้ปัญหาด้วยวิธีของ D
R.MATH (ดอกเตอร์แมท)

 


ตัวอย่างที่ 1 
 
 ตัวอย่างที่ 2

 
     2. ตอบคำถามให้ถูกต้อง

                4         8         3         5         6         1

         (1) จากตัวเลขที่กำหนดให้ จงสร้างจำนวนห้าหลักที่มีค่ามากที่สุด

              เฉลย     86543

         (2) จากตัวเลขที่กำหนดให้ จงสร้างจำนวนคี่สี่หลักที่มีค่าน้อยที่สุด

               
เฉลย     
1345
 
 
 ตัวอย่างที่ 3

 

 
 ตัวอย่างที่ 4 
ตัวอย่างที่ 5


 
 
ตัวอย่างที่ 6

 

บริษัท อิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
107/12 หมู่ที่ 1 ถ.ดาวคะนอง-จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
Engine by MAKEWEBEASY