ระบบการเรียนการสอนของ DR.MATH (ดอกเตอร์แมท)

DR.MATH (ดอกเตอร์แมท) จัดระบบการเรียนแบบเฉพาะบุคคล โดยจัดให้เรียนตามความสามารถของเด็กแต่ละคน เพราะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป

จะมีครูอย่างน้อย 1 คน ที่ดูแลเด็กแบบส่วนตัว ไม่เกิน 5 คน เพื่อครูจะได้มีโอกาสพัฒนา สอน ให้คำแนะนำ ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ของเด็กแต่ละคนอย่างใกล้ชิดที่สุด

 
ที่ DR.MATH เด็กทุกคนจะได้รับการทดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน รวมทั้งมีการพูดคุยปากเปล่ากับเด็ก และเราจะนำผลการทดสอบรวมทั้งข้อมูลที่ได้รับจากการพูดคุยกับเด็ก มาจัดแบบเรียนเฉพาะบุคคล โดยที่เราจะมีการปรึกษาร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และตัวเด็กเอง เพื่อที่จะได้แบบเรียนเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมกับตัวเด็กและตรงความต้องการของผู้ปกครองอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่เรียน ทาง DR.MATH ก็นำหลักการความยืดหยุ่นมาใช้ โดยสามารถปรับแบบแผนการเรียนได้ ตามความจำเป็นและความต้องการของเด็กและผู้ปกครอง

ในระหว่างที่เรียน ทาง DR.MATH จะมีการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กเป็นระยะ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานให้ผู้ปกครองรับทราบถึงพัฒนาการ จุดแข็งจุดอ่อน ของเด็ก เพื่อที่จะนำมาปรับหรือเสริมแบบแผนการเรียนเฉพาะบุคคลของเด็กต่อไป

เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสูงสุด เด็กแต่ละคนควรเข้าเรียนที่ศูนย์ DR.MATH เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ หนึ่งชั่วโมงครึ่ง

 

บริษัท อิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
107/12 หมู่ที่ 1 ถ.ดาวคะนอง-จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
Engine by MAKEWEBEASY