คุณสมบัติของผู้ลงทุนและสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

  • มีความเข้าใจและสนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษา
  • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ให้แก่เด็ก
  • มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการบริหารสถาบันฯ 
  • มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ

สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

  • สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หลักสูตร และวิธีสอนของดอกเตอร์แมท (DR.MATH)
  • มีการกำหนดสิิทธิเขตพื้นที่ของสถาบันอย่างชัดเจน
  • การจัดฝึกอบรมผู้สอน คู่มือการสอน
  • การช่วยเหลือในการสรรหา คัดเลือกและฝึกอบรมบุคลากร
  • การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายและการตลาด ผ่านสื่อต่างๆ 
  • การให้คำปรึกษา แนะนำในการบริหารจัดการธุรกิจตลอดอายุสัญญา

บริษัท อิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์ดอกเตอร์แมท (DR.MATH) มีความพร้อมในการบริหารระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้หุ้นส่วนทางธุรกิจของเรามีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์ดอกเตอร์แมท (DR.MATH) ร่วมกัน บริษัทฯ พร้อมให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ขั้นแรก จนถึงวันที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
บริษัท อิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
โทรศัพท์: 02-875-5550 มือถือ: 086-359-3050
อีเมล: info@drmath-thailand.com
 
 
 
 

บริษัท อิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
107/12 หมู่ที่ 1 ถ.ดาวคะนอง-จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
Engine by MAKEWEBEASY